GoedBericht.nl logo
English Blog

Lucas 18:30 – het aeonische leven

20-07-2017 - Geplaatst door Andre Piet

…  niemand die prijsgeeft woonhuis of vrouw of broeders of ouders of kinderen om het Koninkrijk van God, niet veelvoudig terug zou krijgen in deze periode en in de aeon die komt het aeonische leven.

Er is geen woord in de Schrift waarover zoveel verwarring bestaat als over het woord ‘aeon’. De Schrift spreekt over “vóór de aeonen”, “van aeonen her”, “de tegenwoordige aeon”, “de toekomende aeon”, “de toekomende aeonen” en “de voleinding der aeonen”. Zo’n korte opsomming maakt in één keer duidelijk dat aeonen zowel een begin als een einde hebben.

Het probleem is echter dat vertalers ‘aeon’ soms met ‘eeuw’ weergeven maar ook dikwijls met ‘eeuwigheid’. En dat laatste creëert een enorme verwarring. Want bij eeuwigheid denken we immers aan iets dat geen begin of einde heeft. Het aeonische (eeuw-ige) leven waar Jezus in bovenstaand vers over spreekt, is het leven dat thuishoort in de toekomende aeon (eeuw).

Maar als die aeon dan voorbijgaat, gaat dan ook het leven voorbij? Eindigt het eeuw-ge leven? Het antwoord is: de aeonen eindigen maar het leven overwint! Wanneer Christus de dood als laatste vijand zal hebben teniet gedaan, dan is er geen dood meer. Dan leven allen!

Delen: