GoedBericht.nl logo
English Blog

Leviticus 16:8 – twee bokken

02-10-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… en Aaron zal over de beide bokken het lot werpen…

Jom Kipoer, de ‘dag van verzoening’ of beter de ‘dag van beschutting’ is de heiligste dag van het jaar op de Hebreeuwse kalender. Alleen op die ene dag ging de hogepriester “het heilige der heiligen” binnen. Daarin spelen twee bokken een hoofdrol. Samen vormen ze één zondoffer (:5).

De eerste bok werd geslacht en het bloed daarvan werd door de hogepriester in het heiligdom gebracht. De Hebreeën-brief geeft daar uitgebreid commentaar op. Het bloed van het geslachte bokje spreekt van Messias die geslacht werd en zijn bloed gaf op Golgotha. De hogepriester die het heiligdom inging, spreekt van de opgestane Messias die opvoer tot in het hemels heiligdom. De hogepriester nam het bloed mee – de Hogepriester is zelf het geslachte bokje.

Wanneer de hogepriester later weer uit heiligdom kwam en opgewacht werd door het volk nam hij de tweede bok. Hij legde zijn handen op de kop van het dier en beleed de zonden van heel het volk. Daarna werd deze ‘zondebok’ de woestijn ingestuurd. Het spreekt van Israëls Messias die straks uit de hemel zal terugkeren en Israël definitief in een schone relatie tot GOD zal brengen!

Delen: