GoedBericht.nl logo
English Blog

Matteüs 11:24 – draaglijker in die dag

07-10-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Maar ik zeg jullie dat het voor het land van Sodom draaglijker zal zijn in [de] dag van beoordeling, dan voor u.

Jezus had gepredikt in de omgeving van het meer van Gennesaret en daar ook vele wondertekenen verricht. En keer op keer stuitte Jezus op een enorme tegenstand van officieel-godsdienstige zijde. Van de synagoge en de religieuze leiders. Zij claimden exclusieve erfgenamen te zijn van het komende Koninkrijk en namen het Jezus kwalijk dat hij “een vriend van tollenaars en zondaars” was (11:19).

Maar juist die hoogmoed en het gebrek aan ontferming over de ‘outcast’, maakt Jezus vernietigend in zijn oordeel over hen. Zelfs voor de spreekwoordelijk verdorven inwoners van Sodom zou het draaglijker zijn in de dag van het oordeel, dan voor hen! Zij meenden voorop te gaan in “de toekomende aeon” maar Jezus keert het om: jullie zullen dan buiten komen te staan. Knarsetandend van woede! Want vele eersten zullen de laatsten worden.

Niemand heeft zozeer de dag van gericht te vrezen als juist de godsdienstige orthodoxie. Zij die zich verheffen boven anderen en hen uitsluiten van GODS heil. Die zelf regels bedenken en daardoor een obstakel vormen voor allen die GODS woord willen verstaan.

Delen: