GoedBericht.nl logo
English Blog

Openbaring 14:11 – eindeloze pijniging?

10-10-2017 - Geplaatst door Andre Piet

En de rook van hun pijniging gaat omhoog tot in de aeonen der aeonen en zij hebben geen rust, dag en nacht, degenen die het Beest en zijn beeld aanbidden…

Eén van de afschuwelijkste godsdienstige leringen is die van de eindeloze pijniging van ongelovigen. Bovenstaand bijbelvers wordt daarvoor misbruikt.

Nu is het onmiskenbaar dat de tijd die hier in Openbaring 14 beschreven wordt, buitengewoon heftig zal zijn. Het is de tijd rond de wederkomst van Christus. De tijd waarin het evenals in de dagen van Sodom en Gomorra, vuur en zwavel zal regenen (:10). Het zal ook in dezelfde regio zijn. GOD laat niet met zich spotten. Let er trouwens op dat niet hun pijniging voortduurde “tot in de aeonen der aeonen”, maar dat de rook zolang zal blijven opstijgen.

Maar de angel van de eerder genoemde leer zit ‘m ongetwijfeld in de verwerpelijke vertaling “in alle eeuwigheden”. Terwijl in het origineel sprake is van aeonen. Dat zijn wereldtijdperken met zowel een begin als een einde. “De aeonen der aeonen” zijn de wereldtijdperken waarin Christus straks zal regeren (Openb.11:15). Eeuw-ig inderdaad, maar beslist niet eindeloos (1Kor.15:26). “Een ogenblik duurt zijn toorn, maar een leven lang zijn welbehagen” (Ps.30:6). Dát zijn de verhoudingen.

Delen: