GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:11 – het voornemen der aeonen

15-10-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… naar het voornemen van de aeonen dat Hij maakt in de Christus, Jezus, de Heer van ons.

Wie iets onderneemt of creëert, maakt van tevoren een plan. In de eerste plaats bedenk je wat het eindresultaat moet zijn. En met dat doel voor ogen, plan je vervolgens hoe je dat wilt bereiken. Stap voor stap. Waar komt wat? En wanneer? Via welk tijdpad?

Met de Schepper van hemel en aarde is het niet anders. Hij is immers “Ontwerper en Bouwmeester”. Voordat de aeonen (wereldtijdperken) aanvingen had Hij een plan. Met als eindresultaat dat Hij “alles in allen” zou worden (1Kor.15:28). En daar werkt Hij naar toe. Hij heeft de tijd en neemt die ook. En niets en niemand ontgaat Hem. Met alles heeft Hij een doel en nooit tast Hij mis. Een plan B is niet aan de orde.

Het is “de Christus, Jezus, de Heer van ons” in wie GOD dat plan ten uitvoer brengt. De ene aeon nog weer overtreffend boven de voorgaande. “Tot in de aeonen der aeonen”. Totdat uiteindelijk ook de dood zal zijn teniet gedaan. Dan zal elke knie buigen en elke tong belijden: Jezus is Heer! Tot eer van God, de Vader!

Delen: