English blog | Oude Artikelen
Overzicht van Rubrieken
24-06-2018 Efeze 4:13 – de eenheid van het geloof
23-06-2018 Efeze 4:12 – de toebereiding van de heiligen
22-06-2018 Efeze 4:11 – het fundament is gelegd
21-06-2018 Efeze 4:10 – het al tot volheid brengen
20-06-2018 Efeze 4:9 – de lagere delen van de aarde
19-06-2018 Efeze 4:8 – een dubbelzinnig citaat uit de Psalmen
18-06-2018 Efeze 4:7 – eenheid en verscheidenheid
17-06-2018 Efeze 4:6 – één God en Vader
16-06-2018 Efeze 4:6 – één GOD
15-06-2018 Efeze 4:5 – één doop
14-06-2018 Efeze 4:5 – één Heer, één geloof….
13-06-2018 Efeze 4:4 – één lichaam, één geest, één hoop
12-06-2018 Efeze 4:3 – de eenheid van de geest
11-06-2018 Efeze 4:2 – nederigheid en bescheidenheid
10-06-2018 Efeze 4:1 – een waardige wandel!
09-06-2018 Efeze 3:21 – alles overtreffend!
08-06-2018 Efeze 3:21 – de aeon der aeonen
07-06-2018 Efeze 3:20 – superlatieven
06-06-2018 Efeze 3:19 – vervuld tot in al de volheid van God
05-06-2018 Efeze 3:19 – de liefde van Christus
04-06-2018 Efeze 3:18 – breedte, lengte, hoogte en diepte
03-06-2018 Efeze 3:18 – in staat zijn te vatten…
02-06-2018 Efeze 3:17 – geworteld en gefundeerd
01-06-2018 Efeze 3:16 – naar de rijkdom van zijn heerlijkheid
31-05-2018 Efeze 3:15 – vaderschap
30-05-2018 Efeze 3:14 – gebogen knieën
29-05-2018 Exodus 28:35 – klinkend goud
28-05-2018 Johannes 1:31 – in water dopende
27-05-2018 Psalm 23:1 – ik ontbreek niet
26-05-2018 1Timotheüs 2:5 – één God, één middelaar
25-05-2018 2Timotheüs 2:22 – jaag na
24-05-2018 Exodus 2:10 – uit het water getrokken
23-05-2018 1Korinthe 7:14 – geheiligd
22-05-2018 Jozua 2:9 – een onbetwiste realiteit
21-05-2018 Efeze 3:13 – moedeloos?!?
20-05-2018 Efeze 3:12 – door zijn geloof
19-05-2018 Efeze 3:11 – het voornemen der aeonen
18-05-2018 Efeze 3:11 – de veelkleurige wijsheid van God
17-05-2018 Efeze 3:10 – wat de ekklesia nu mag doen
16-05-2018 Efeze 3:9 – het beheer van het geheim
15-05-2018 Hooglied 5:6 – de bruidegom is zoek
14-05-2018 Jozua 3:16 – vanaf Adam
13-05-2018 Efeze 3:8 – de onnaspeurlijke rijkdom van Christus
12-05-2018 man redt miljoenen met zijn bloed
11-05-2018 Efeze 3:8 – evangeliseren
10-05-2018 Efeze 3:8 – aan mij, de allergeringste
09-05-2018 Romeinen 10:3 – fatale onwetendheid
08-05-2018 Psalm 105:25 – Gods hand in het kwaad…?
07-05-2018 2Timotheüs 1:13 – gezonde woorden
06-05-2018 Job 26:13 – de slang, Gods creatie
05-05-2018 Efeze 3:7 – door het goede bericht
04-05-2018 Genesis 24:67 – en hij kreeg haar lief
03-05-2018 Efeze 3:6 – mede-leden
02-05-2018 Efeze 3:6 – mede-lotbezitters
01-05-2018 Efeze 3:5 – het geheim onthuld
30-04-2018 Efeze 3:4 – het geheim van de Christus
29-04-2018 Efeze 3:3 – het geheim aan Paulus onthuld
28-04-2018 Efeze 3:2 – het beheer van GODS genade
27-04-2018 Efeze 3:2 – breaking!
26-04-2018 Efeze 3:1 – gevangene van Christus Jezus
25-04-2018 Lucas 19:8 – Zacheüs
24-04-2018 Genesis 26:18 – bronnen herontdekken
23-04-2018 1Korinthe 11:6 – hoofdbedekking?
22-04-2018 Romeinen 5:8 – GODS liefde bewezen
21-04-2018 Romeinen 6:14 – niet onder wet
20-04-2018 Efeze 2:22 – woonplaats van GOD in geest
19-04-2018 Efeze 2:21 – verbinding in hem
18-04-2018 Efeze 2:20 – de uiterste hoeksteen
17-04-2018 Efeze 2:20 – het fundament van de apostelen en profeten
16-04-2018 2Korinthe 9:7 – blijmoedig geven
15-04-2018 1Korinthe 1:21 – waanwijs
14-04-2018 Spreuken 17:20 – al is de leugen nog zo snel
13-04-2018 Efeze 2:19 – medeburgers en huisgenoten
12-04-2018 Efeze 2:18 – toegang tot de Vader
11-04-2018 Handelingen 17:3: ontsluiten en voorzetten
10-04-2018 Handelingen 17:23 – een onbekende god
09-04-2018 2Timotheüs 4:13 – Paulus’ bibliotheek
08-04-2018 Efeze 2:17 – Christus evangeliseert
07-04-2018 Efeze 2:16 – vrede en verzoening
06-04-2018 Efeze 2:15 – officiële besluiten
05-04-2018 Efeze 2:15 – de wet van de voorschriften
04-04-2018 Efeze 2:14 – de vijandschap in zijn vlees
03-04-2018 Efeze 2:14 – hij is onze vrede
02-04-2018 2Timotheüs 1:10 – die de dood teniet doet
01-04-2018 Johannes 19:41 – ter plaatse waar hij gekruisigd was
31-03-2018 Efeze 2:13 – het bloed van Christus
30-03-2018 Efeze 2:13 – “in Christus Jezus”
29-03-2018 Efeze 2:12 – zonder God in de wereld
28-03-2018 Efeze 2:12 – vervreemd van Israël
27-03-2018 Efeze 2:12 – naar het vlees buitenstaanders
26-03-2018 Efeze 2:11 – de zogenaamde ‘besnijdenis’
25-03-2018 Filippi 2:12 –  heerlijke fobie en trauma!
24-03-2018 Efeze 2:11 – voorhuid genoemd
23-03-2018 Efeze 2:10 – wandelen in goede werken
22-03-2018 Efeze 2:9 – opdat niemand roeme
21-03-2018 Efeze 2:8 – in genade, dóór geloof
20-03-2018 Efeze 2:7- de komende aeonen
19-03-2018 Efeze 2:6 – duizelingwekkende hoogte!
18-03-2018 Efeze 2:5 – doden en toch levend
17-03-2018 Efeze 2:4 – rijk in ontferming
16-03-2018 Romeinen 5:10 – verzoend worden…
15-03-2018 Efeze 2:3 – ook wij allen
14-03-2018 Efeze 2:2 – hoe schoon is de lucht?
13-03-2018 Efeze 2:2 – de aeon van deze wereld
12-03-2018 Efeze 2:1 – als doden ten opzichte van de zonden
11-03-2018 Efeze 1:23 – alles in allen
10-03-2018 Efeze 1:23 – de ekklesia die Christus aanvult
09-03-2018 Romeinen 4:5 – God rechtvaardigt de goddeloze
08-03-2018 Efeze 1:22 – gegeven aan de ekklesia
07-03-2018 Efeze 1:22 – alles onder zijn voeten
06-03-2018 Efeze 1:21 – boven alle overheid en macht
05-03-2018 Jesaja 40:8 – alle vlees is gras
04-03-2018 Psalm 92:1 – een lied voor de sabbat
03-03-2018 1Korinthe 15:42 – zaaien in vergankelijkheid…
02-03-2018 2Timotheüs 2:21 – ga uit!
01-03-2018 1Timotheüs 4:11 – beveel en leer dit
28-02-2018 Johannes 11:11 – ontslapen en wekken
27-02-2018 Romeinen 9:20 – klei in de hand van de pottenbakker
26-02-2018 Job 31:4 – God telt
25-02-2018 Psalm 4:9 – ultiem slaapmedicijn
24-02-2018 Efeze 1:20 – rechts gezeten
23-02-2018 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
22-02-2018 Efeze 1:20 – uit de doden
21-02-2018 Efeze 1:20 – opgewekt en opgestaan
20-02-2018 Psalm 2:4 – amusement in de hemel
19-02-2018 Efeze 5:25 – Christus heeft de ekklesia lief
18-02-2018 Judas:25 – mono theo
17-02-2018 Efeze 1:19 – overtreffend groot!
16-02-2018 Johannes 4:42 –  Redder der wereld
15-02-2018 Efeze 1:18 – verlichte ogen
14-02-2018 2Petrus 1:15 – betrouwbaar nalatenschap
13-02-2018 Psalm 115:17 – niet de doden loven God
12-02-2018 Romeinen 5:20 – waarom de wet?
11-02-2018 1Thessalonika 5:23 – Gód heiligt
10-02-2018 Efeze 1:17 – in besef van Hem
09-02-2018 Psalm 136:1 – want zijn goedertierenheid…
08-02-2018 Efeze 1:17 – geest van wijsheid en onthulling
07-02-2018 Efeze 1:16 – dankbare gebeden
06-02-2018 Genesis 6:14 – bedekt en beschermd
05-02-2018 Spreuken 12:25 – een goed woord
04-02-2018 Psalm 111:10 – het begin van wijsheid…
03-02-2018 Richteren 16:3 – Simson breekt uit
02-02-2018 Efeze 1:14 – ons lotbezit
01-02-2018 Efeze 1:13 – het goede bericht van jullie redding
31-01-2018 Efeze 1:12 – een eerdere verwachting
30-01-2018 Efeze 1:11 – de raad van zijn wil
29-01-2018 Efeze 1:11 – ook ons lotsdeel
28-01-2018 Efeze 1:10 – het al
27-01-2018 Efeze 1:10 – de volheid van de tijdperken
26-01-2018 1Korinthe 1:17 – niet gezonden om te dopen
25-01-2018 Efeze 1:9 – het geheim van zijn wil
24-01-2018 Efeze 1:8 – in alle wijsheid en verstandigheid
23-01-2018 Efeze 1:8 – doet overvloeien in ons
22-01-2018 1Petrus 1:16 – weest heilig?
21-01-2018 Efeze 1:7 – naar de rijkdom van zijn genade
20-01-2018 Efeze 1:7 – vrijkoping
19-01-2018 Efeze 1:6 – begenadigd in de geliefde
18-01-2018 Efeze 1:6 – tot lof van de heerlijkheid van zijn genade
17-01-2018 Psalm 30:6 – momentopname
16-01-2018 Efeze 1:5 – zoonstelling