English blog | Oude Artikelen
Overzicht van Rubrieken
23-09-2017 Openbaring 12:9 – duivel, diabolos
22-09-2017 1Korinthe 11:6 – hoofdbedekking?
21-09-2017 Handelingen 24:16 – geweten & medeweten
20-09-2017 Psalm 1:6 – de goddelozen teniet gedaan
19-09-2017 Romeinen 1:21 – (on)intelligent hart?
18-09-2017 Romeinen 1:21 – God als GOD
17-09-2017 1Korinthe 15:46 – eerst het zielse…
16-09-2017 Genesis 1:24 – naar hun aard
15-09-2017 Handelingen 17:32 – de absurditeit van de opstanding…
14-09-2017 Romeinen 8:20 – aan de ijdelheid onderworpen
13-09-2017 Efeze 2:2 – de aeon van deze wereld
12-09-2017 1Thessalonika 5:4 – als een dief in de nacht?
11-09-2017 Galaten 5:22 – één vrucht
10-09-2017 Psalm 150:5 – alles wat adem heeft…
09-09-2017 Daniël 3:17 – Hij is in staat
08-09-2017 Hebreeën 4:12 – oordeelkundig
07-09-2017 Hebreeën 4:12 – tot verdeling van ziel en geest
06-09-2017 Hebreeën 4:12 – levend en effectief
05-09-2017 1Korinthe 5:2 – opgeblazen en zuurdesem
04-09-2017 Psalm 145:21 – danken en loven
03-09-2017 1Korinthe 11:33 – samenkomen om te eten
02-09-2017 Galaten 6:7 – wat een mens zaait…
01-09-2017 Romeinen 8:28 – alles werkt mee ten goede
31-08-2017 Psalm 2:7 – vandaag heb ik je verwekt
30-08-2017 1Thessalonika 4:13 – niet onwetend laten
29-08-2017 Johannes 17:3 – de enige waarachtige God
28-08-2017 Matteüs 16:18 – Petrus en Petra
27-08-2017 1Korinthe 6:2 – bestemd voor de Troon!
26-08-2017 Lucas 16:31 – ook indien iemand uit de doden opstaat…
25-08-2017 Spreuken 17:20 – al is de leugen nog zo snel
24-08-2017 Filippi 2:6 – in Gods gedaante
23-08-2017 Lucas 8:10 – waarom gelijkenissen?
22-08-2017 Matteus 5:28 – echtbreuk in het hart?
21-08-2017 Galaten 1:11 – evangeliseren
20-08-2017 Handelingen 7:56 – staande, ter rechterzijde Gods
19-08-2017 1Timotheüs 1:15 – om zondaars te redden
18-08-2017 Exodus 20:11 – in zes dagen…
17-08-2017 Exodus 20:5 – tot in het vierde geslacht
16-08-2017 Romeinen 3:2 – de woorden van God toevertrouwd
15-08-2017 Efeze 2:10 – hoezo goede werken?
14-08-2017 Romeinen 9:33 – de eerste steen gelegd
13-08-2017 Richteren 11:34 – Jefta’s dochter
12-08-2017 Romeinen 12:21 – overwin in het goede het kwade
11-08-2017 Hebreeën 7:3 – lijkend op de Zoon van God
10-08-2017 Hebreeën 7:4 – een tiende van de buit
09-08-2017 Hebreeën 7:2 – Melchizedek, koning van Salem
08-08-2017 Hebreeën 5:11 – veel te zeggen
07-08-2017 1Korinthe 15:34 – geen kennis van GOD
06-08-2017 Genesis 17:5 – jouw naam zal zijn Abraham
05-08-2017 Hebreeën 6:20 – priester in eeuwigheid?
04-08-2017 Galaten 3:28 – één in Christus Jezus
03-08-2017 Psalm 96:13 – Hij zal de wereld richten!
02-08-2017 2Petrus 3:9 – Hij is geduldig
01-08-2017 Jeremia 31:22 – de man omvangen
31-07-2017 Leviticus 16:4 – linnen kleding
30-07-2017 Prediker 9:11 – tijd en toeval
29-07-2017 Psalm 145:10 – al uw maaksels zullen U toejuichen!
28-07-2017 Romeinen 1:1 – afgevaardigd voor het goede bericht!
27-07-2017 Genesis 24:53 – de bruid versierd
26-07-2017 Genesis 24:67 – en hij kreeg haar lief
25-07-2017 2Korinthe 6:14 – een ongelijk juk
24-07-2017 Hebreeën 10:12 – die zit!
23-07-2017 Psalm 146:3 – vertrouwt niet op aanzienlijken
22-07-2017 Kolosse 3:14 – de samenbinding van de volmaaktheid
21-07-2017 Romeinen 4:3 – hoe God geloof rekent
20-07-2017 Lucas 18:30 – het aeonische leven
19-07-2017 Hebreeën 2:16 – ontfermt God zich niet over engelen?
18-07-2017 Kolosse 2:8 – mee laten slepen door filosofie?
17-07-2017 Kolosse 3:10 – forever young!
16-07-2017 Romeinen 8:24 – hoop doet leven!
15-07-2017 Titus 2:8 – een gezond onaanvechtbaar woord
14-07-2017 1Korinthe 6:19 – tempelprostitutie
13-07-2017 Kolosse 3:5 – doet dan versterven
12-07-2017 Romeinen 8:37 – hyper-overwinnaars
11-07-2017 Jeremia 1:11 – GOD waakt over zijn woord
10-07-2017 Handelingen 13:20 – vierhonderd en vijftig jaar
09-07-2017 Openbaring 2:5 – de eerste liefde
08-07-2017 Psalm 135:6 – JAHWEH is groot!
07-07-2017 Job 40:10 – dinosaurus
06-07-2017 2Korinthe 9:14 – overtreffende genade van God
05-07-2017 2Koningen 2:24 – 2 berinnen en 42 kinderen
04-07-2017 Romeinen 7:25 – God zij dank!
03-07-2017 1Korinthe 6:11 – sommigen van jullie waren dat
02-07-2017 Handelingen 17:26 – uit één, elke natie van mensen
01-07-2017 Galaten 3:8 – aan Abraham geëvangeliseerd
30-06-2017 1Korinthe 2:14 – ziels en geestelijk
29-06-2017 Spreuken 25:2 – Gods heerlijkheid verbergt…
28-06-2017 Psalm 19:2 – de hemelen vertellen…
27-06-2017 1Timotheüs 4:2 – huichelarij van leugenwoorden
26-06-2017 Prediker 11:9 – verheug je, zonder mitsen en maren
25-06-2017 Richteren 11:3 – Jefta in het land Tow
24-06-2017 Prediker 3:10 – nederig
23-06-2017 Genesis 1:27 – de man als beelddrager Gods
22-06-2017 Hebreeën 11:11 – neerwerping van zaad
21-06-2017 Filippi 4:2 – de neuzen in één richting
20-06-2017 Richteren 3:15 – Ehud, van links naar rechts
19-06-2017 Judas:3 – het geloof eenmaal aan de heiligen overgeleverd
18-06-2017 Romeinen 8:31 – als GOD vóór ons is…
17-06-2017 2Timotheüs 1:13 – gezonde woorden
16-06-2017 2Timotheüs 1:7 – gezond verstand
15-06-2017 1Korinthe 14:23 – onkundigen en ongelovigen
14-06-2017 2Timotheüs 1:11 – leraar van natiën
13-06-2017 Efeze 4:17 – niet langer wandelen in zinloosheid
12-06-2017 2Petrus 1:20 – geen eigen uitlegging
11-06-2017 Filippi 2:12 –  heerlijke fobie en trauma!
10-06-2017 Filippi 2:15 – ongekunstelde kinderen van God
09-06-2017 Kolosse 1:6 – de genade Gods in waarheid beseffen
08-06-2017 Genesis 13:18 – eikenbomen
07-06-2017 1Korinthe 12:18 – God plaatst leden in het lichaam
06-06-2017 Johannes 20:22 – ontvangt heilige geest
05-06-2017 Handelingen 2:16 – dit is…
04-06-2017 Ruth 3:15 – leven en overvloed!
03-06-2017 1Timotheüs 4:11 – beveel en leer dit
02-06-2017 Richteren 16:3 – Simson breekt uit
01-06-2017 Kolosse 3:13 – verdragen en genade bewijzen
31-05-2017 Handelingen 22:9 – horen en horen is twee
30-05-2017 Judas:7 – een voorbeeld van aeonisch vuur
29-05-2017 1Johannes 1:7 – in het licht wandelen
28-05-2017 Matteüs 10:28 – wie zou men vrezen?
27-05-2017 Deuteronomium 6:4 – Hoor Israël!
26-05-2017 Matteüs 10:23 – zal of zou?
25-05-2017 Efeze 4:10 – het al tot volheid brengen
24-05-2017 2Korinthe 4:17 – relativeren
23-05-2017 Efeze 5:28 – liefhebben als zijn eigen lichaam
22-05-2017 Efeze 3:15 – vaderschap
21-05-2017 Efeze 1:13 – het evangelie van jullie redding
20-05-2017 Marcus 15:33 – drie uur duisternis
19-05-2017 Romeinen 9:11 – nine eleven
18-05-2017 2Timotheüs 4:13 – Paulus’ bibliotheek
17-05-2017 Marcus 10:18 – niemand goed behalve…
16-05-2017 Ezechiël 37:3 – herleven?
15-05-2017 Efeze 4:20 – Christus zelf leren kennen
14-05-2017 Matteüs 24:43 – weten wanneer
13-05-2017 Hebreeën 11:5 – Henoch overgeplaatst
12-05-2017 Spreuken 25:11 – een gepast woord
11-05-2017 Jakobus 2:25 – Rachab de hoer
10-05-2017 Matteüs 24:14 – dit goede bericht van het Koninkrijk
09-05-2017 Romeinen 5:17 – veel meer!
08-05-2017 Romeinen 9:32 – geloof of werken?
07-05-2017 Genesis 8:6 – veertig dagen
06-05-2017 Johannes 8:17 – jullie zullen mij zoeken…
05-05-2017 Hebreeën 4:8 – Jozua of Jezus?
04-05-2017 1Korinthe 15:9 – de minste van de apostelen
03-05-2017 Psalm 111:10 – het begin van wijsheid…
02-05-2017 Hosea 6:2 – na twee dagen
01-05-2017 2Petrus 3:8 – één dag als duizend jaren
30-04-2017 Kolosse 1 – vervuld van besef
29-04-2017 Handelingen 1:6 – in deze tijd?
28-04-2017 Kolosse 1:11 – geduld met blijdschap
27-04-2017 Richteren 6:37 – het teken van het wollen vlies
26-04-2017 Galaten 1:16 – zijn Zoon in mij te openbaren
25-04-2017 Jesaja 44:6 – Ik ben de Eerste…
24-04-2017 Openbaring 11:15 – aeonen der aeonen
23-04-2017 Job 1:21 – gegeven en genomen
22-04-2017 Handelingen 22:21 – in het hol van de leeuw
21-04-2017 2Korinthe 3:9 – bediening van veroordeling
20-04-2017 1Timotheüs 2:14 – eerst Adam, daarna Eva
19-04-2017 1Korinthe 15:15 – valse getuigen
18-04-2017 Psalm 22:22 – U hebt mij geantwoord!
17-04-2017 Handelingen 13:30 – Gód wekte hem op uit de doden