GoedBericht.nl logo
English Blog

Kolosse 2:20 – in de wereld?

28-10-2017 - Geplaatst door Andre Piet

20 Indien jullie samen met Christus stierven
aan de eerste beginselen van de wereld,
waarom, alsof jullie in [de] wereld leven,
worden jullie besluiten opgelegd?
21 [Namelijk:] dát zouden jullie niet aanraken,
ook dát zouden jullie niet proeven
en ook met dát niet in contact komen…

Wat Paulus in zijn brieven leert is dat de gelovige met Christus is één gemaakt. Dat is de positie zoals God ons rekent. Christus stierf – en wij met Hem. Christus werd begraven – en wij met Hem (2:12). Christus werd opgewekt – en wij met Hem (3:1). Christus is aan Gods rechterzijde – en wij met Hem. Ons leven is met Christus verborgen bij God (3:3). Het is nauwelijks voor te stellen hoe ongelofelijk groots deze positie is. En om vanuit die rijkdom te mogen leven.

De wereld met haar ABC (“eerste beginselen”) van religie en filosofie, is de onze niet. Ons Leven is boven, dus waarom zouden we ons door die wereld laten hinderen? Of ons laten beheersen door wat godsdienstige of filosofische (zie Kol.2:8) leiders of clubs besluiten over wat we zouden doen of laten? Hoe arrogant het ook moge klinken: waar de wereld zich druk over maakt, daar staan wij (met Christus verbonden) ver boven! Letterlijk en figuurlijk.

Delen: