GoedBericht.nl logo
English Blog

Lucas 23:43 – vandaag!

02-11-2017 - Geplaatst door Andre Piet

En Jezus zei tegen hem: Amen! Tegen jou zeg Ik vandaag: Met mij zal jij zijn, in het paradijs.

Een fragment van een gesprekje tussen Jezus en de misdadiger naast hem. Beiden vastgespijkerd aan een hout. Slechts enkele uren voor hun dood. Deze misdadiger onderkent met wie hij van doen heeft: de Christus. Daarom vraagt hij: Heer, gedenk mij, wanneer u in uw koninkrijk komt.

Gewoonlijk wordt Jezus’ antwoord weergegeven als: voorwaar, ik zeg je: vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Men kan inderdaad deze tekst zo vertalen, omdat het Grieks waarin dit oorspronkelijk staat, geen leestekens kent. Maar het strijdt met wat we elders vanuit de Schrift weten. Jezus stierf en drie dagen lag hij in het graf. Of, zoals Petrus dat zegt: hij was “in het dodenrijk” (Hand.2:31). Van een verblijf in het paradijs lezen we niets. Jezus was drie dagen dóód en “God wekte hem op vanuit de doden“.

In zijn toezegging aan de moordenaar, benadrukt Jezus de dag waarop hij dit zei. Straks in het Koninkrijk, wordt de aarde een paradijs. En de misdadiger zal daar zeker bij zijn. Precies zoals Jezus, op de dag van zijn sterven, hem dit beloofde.

Delen: