GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 15:12 – wake-up call

25-10-2017 - Geplaatst door Andre Piet

De hele menigte nu zweeg en zij hoorden Barnabas en Paulus ontvouwen zoveel als God wonderen en tekenen door hen deed onder de natiën.

In Handelingen 15 wordt de apostelvergadering te Jeruzalem beschreven. Onderwerp was het hete hangijzer: moeten gelovigen uit de natiën worden besneden en dienen zij de wet van Mozes te houden (:5)? Deze vraag was actueel geworden nu door Paulus’ bediening er velen onder de natiën gelovig waren geworden. In aanvang speelde deze kwestie niet omdat het Evangelie een puur Israëlitische aangelegenheid was. Maar Paulus predikte “het evangelie van de voorhuid” (Gal.2:7), een ‘heidense’ boodschap, los van de wet van Mozes. En dat stuitte bij veel van zijn Joodse broeders op groot verzet.

Wanneer Barnabas en Paulus het woord nemen tijdens de vergadering, vertellen ze hoe God hun boodschap bevestigde. Onmiskenbaar. Door hen heen vonden geweldige wondertekenen plaats. Juist bedoeld om Jeruzalem te overtuigen.

In het boek Handelingen draait alles nog om het volk Israël. Ook de wondertekenen onder de natiën dienden als bewijs voor Israël. Dat volk moest weten dat God Paulus had geroepen en dat zijn boodschap van louter genade naar de natiën was gezonden. Als laatste wake-up call voor Israël.

Delen: