GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 1:16 – zijn Zoon in mij te openbaren

26-04-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Maar toen het de God behaagde, die mij afzonderde vanuit de schoot van mijn moeder en roept door de genade van Hem om zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem zou evangeliseren te midden van de natiën…

Omdat GOD een plan had, heeft hij Paulus vanaf de moederschoot al afgezonderd voor de taak die voor hem was weggelegd. Paulus heeft dat niet gezocht, integendeel. GOD had hem uitgezocht. Toen hij nog maar een baby was, nog niets kon, laat staan iets kon verdienen, stond al vast waartoe hij bestemd was.

Paulus zou de Zoon van God evangeliseren te midden van de natiën. Jakobus, Petrus en Johannes en de overige apostelen richten zich tot ‘de besnijdenis’ (Gal.2:7-9). Maar Paulus’ roeping staat daar volkomen los van. Hij werd pas geroepen, nadat duidelijk was geworden dat Jeruzalem de boodschap van de opgewekte Messias niet bliefde. Via Paulus zou het onder de natiën worden geëvangeliseerd.

Maar GOD zou zijn Zoon niet slechts aan Paulus openbaren, maar ook in Paulus. Paulus’ optreden is een manifestatie van de Zoon van God! In wat Paulus te melden heeft en in zijn brieven optekent, ontmoeten we de Zoon van GOD zelf.

Delen: