GoedBericht.nl logo
English Blog

Openbaring 11:15 – aeonen der aeonen

24-04-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… het koninkrijk van de wereld is geworden van onze Heer en van zijn Christus en hij zal koning zijn tot in de aeonen van de aeonen!

Bij het blazen van de zevende bazuin heeft Christus de heerschappij over heel de wereld gevestigd. Vanaf zijn troon in Jeruzalem zal hij het Koninkrijk hebben uitgebreid over heel de volkerenwereld.

De gangbare vertalingen zeggen hier dat Christus als koning zal heersen “tot in alle eeuwigheden”. Vergeet het maar. De enige correcte weergave is: “de aeonen van de aeonen” of eventueel  “de eeuwen der eeuwen”. De toekomende aeonen (wereldtijdperken) waarin Christus zal heersen, overtreffen de aeonen die tot dusver geweest zijn. Vandaar “de aeonen der aeonen”. Vergelijk het met uitdrukkingen als “de koning der koningen” of “het heilige der heiligen”.

Dat we inderdaad niet aan ‘eeuwigheid’ moeten denken blijkt uit nog iets. Christus zal heersen “tot in de aeonen der aeonen” maar beslist niet tot in eeuwigheid. Paulus schrijft in 1Korinthe 15:25: “want hij moet heersen totdat…”. Wanneer eenmaal de laatste vijand, de dood, zal zijn teniet gedaan, zal Christus het Koninkrijk overdragen aan God, de Vader. Met zicht op “de aeonen” (in plaats van een vage ‘eeuwigheid’) wordt de Schrift helder en harmonieus.

Delen: