GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 22:21 – in het hol van de leeuw

22-04-2017 - Geplaatst door Andre Piet

En Hij zei tot mij: Ga, want ik stuur je naar natiën ver weg!

Bovenstaande woorden zijn de laatste die Paulus in het openbaar in Jeruzalem heeft uitgesproken. Een enorm oproer was ontstaan op het tempelplein en Paulus moest door de Romeinen in veiligheid worden gebracht om niet te worden vermoord. Bovenaan de trappen krijgt hij dan de gelegenheid de Joodse menigte toe te spreken. Paulus vertelt zijn levensverhaal en komt dan op het pijnlijke punt dat het met Jeruzalem hopeloos gesteld is. En dat hem daarom te verstaan was gegeven zich voortaan te wenden tot de natiën. De menigte die hem tot dusver had aangehoord, ontstak opnieuw in grote woede en Paulus moest worden afgevoerd door de Romeinen.

“De twaalf” hadden gepredikt aan Jeruzalem dat de opgewekte Messias tot hen zou terugkeren, wanneer het volk tot erkenning van hem zou komen. Dan zou het koninkrijk voor Israël worden hersteld. Maar Paulus‘ opdracht daarentegen was om aan het volk te vertellen, dat een boodschap van genade vanwege Israëls ongeloof, tot de natiën was gezonden. En Paulus had dat nu verteld in Jeruzalem, in het hol van de leeuw. Missie voltooid. Vanaf nu zou hij een gevangene voor de natiën zijn.

Delen: