GoedBericht.nl logo
English Blog

Richteren 6:37 – het teken van het wollen vlies

27-04-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… zie, ik leg een vlies wol op de dorsvloer; wanneer er alleen op het vlies dauw zal zijn, maar het gehele land droog blijft, dan zal ik weten, dat U door mijn hand Israël verlossen wilt…

Terwijl het volk gebukt ging onder vreemde heerschappij, riep God Gideon om Israël te verlossen. Ter bevestiging van deze roeping volgden twee tekenen. Het eerste teken was dat Gideon een wollen vlies op de dorsvloer neerlegde en de volgende morgen het vlies vochtig bleek van de dauw. Dit in tegenstelling tot het omliggende land. Bij het tweede teken was het precies omgekeerd. Toen was juist het land bevochtigd door de dauw.

Beide tekenen zijn typerend voor de wijze waarop God Israëls Verlosser aanwijst. De dorsvloer is een type van Sion, waar David ooit een dorsvloer kocht waarop de tempel zou worden gebouwd. Waar eens de volkeren zullen worden verzameld “als schoven op de dorsvloer” (Micha 4:12). Sion is ook de plaats waar ooit het geslachte Lam Gods (het wollen vlies) vroeg in de morgen doordrenkt bleek van zegen en leven (=opstanding). Pas bij het tweede teken (wederkomst) zal ook het gehele land delen in die zegen. Dan zal bewezen zijn wie Israëls verlosser is!

Delen: