GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 1:6 – in deze tijd?

29-04-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Zij dan die bijeengekomen waren, vroegen hem zeggende: Heer, herstelt u in deze tijd het Koninkrijk voor Israël?

Veertig dagen lang was Jezus na zijn opstanding aan zijn discipelen verschenen. En hij sprak tot hen over alles wat het Koninkrijk van God betreft. Aan het einde van deze periode, komen zijn discipelen bij hem met de vraag: “Heer, herstelt u in deze tijd het Koninkrijk voor Israël?”

Hun vraag was niet of het Koninkrijk voor Israël zou worden hersteld. Ook niet of Jezus dat zou doen. Na het vele onderwijs dat zij hadden genoten was dat wel duidelijk. Jezus Christus zou als wettige erfgenaam plaats gaan nemen op de reeds lang vacante troon van zijn vader David. Uiteraard in Jeruzalem.

Al deze dingen waren helder en Jezus betwist dat dan ook niet in zijn antwoord. Maar de vraag van de discipelen was: gaat dat herstel van het Koninkrijk in deze tijd gebeuren? Jezus antwoordt ontwijkend. Of Israël haar Messias zou aanvaarden (Hand.3:19-21) in die tijd, laat Jezus in het midden. Maar zijn discipelen zouden kracht ontvangen en zijn getuigen zijn, te beginnen in Jeruzalem. Pas later zou hen duidelijk worden dat het Koninkrijk niet in die tijd hersteld zou worden.

Delen: