GoedBericht.nl logo
English Blog

2Petrus 3:8 – één dag als duizend jaren

01-05-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Laat echter dit ene jullie niet onopgemerkt zijn geliefden, dat één dag bij de Heer als duizend jaren is en duizend jaren als één dag.

Petrus heeft vele jaren geleefd met de gedachte dat zijn generatie de terugkeer van Christus zou beleven. Vol vuur had hij ooit op het tempelplein gepredikt dat als Israël tot bekering zou komen, de Messias zou terugkeren om het koninkrijk voor Israël te herstellen. Nu aan het einde van zijn leven gekomen, wist Petrus dat het voorlopig niet zou gebeuren. En hij voorzegt met nadruk dat “in de laatste dagen” de spot gedreven zou worden met de belofte van de (weder)komst.

Maar volgens Petrus zou ons daarbij in elk geval dit ene niet mogen ontgaan: één dag bij de Heer is als duizend jaren oftewel duizend jaren als één dag. Petrus dacht bij de terugkeer van Christus inmiddels niet meer in termen van decennia maar van millennia. Opmerkelijk ook dat Petrus zijn statement herhaalt: twee keer spreekt hij van “één dag” en twee keer van “duizend jaren”…

Sinds Jezus Christus heenging rond 30 AD zijn inmiddels bijna tweeduizend jaren voorbij. Maar voor de Heer is dat slechts als twee dagen. Een belangwekkend profetisch gegeven…

Delen: