GoedBericht.nl logo
English Blog

Hosea 6:2 – na twee dagen

02-05-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… Hij zal ons na twee dagen doen herleven, op de derde dag zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen JAHWEH kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons

In deze profetie van Hosea wordt beschreven dat het volk Israël eenmaal zal terugkeren naar haar God. Dan breekt het moment aan van definitief herstel. God zelf zal hen als uit de dood opwekken om te leven voor zijn aangezicht.

Toch is het meest bijzondere van deze profetie niet, dat Israëls herstel wordt voorzegd, Evenmin dat JAHWEH dan tot hen zal komen. Dat vinden we op (veel) meer plaatsen. Het unieke van deze profetie is dat hier vermeld wordt wanneer dat zal gebeuren. Het zal zijn “na twee dagen” en “op de derde dag”. Natuurlijk doen deze formuleringen denken aan de opstanding van Jezus Christus, maar bedenk dat het hier over Israëls herstel gaat.

Hosea drukt zich cryptisch uit over het tijdstip van Israëls herleving en de terugkeer van de Heer. “Na twee dagen”. Het is pas Petrus die met nadruk duidelijkheid verschaft: voor de Heer is één dag als duizend jaar…

Delen: