GoedBericht.nl logo
English Blog

Richteren 3:15 – Ehud, van links naar rechts

20-06-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Toen riepen de Israelieten tot JAHWEH, en JAHWEH verwekte hun een verlosser: Ehud, de zoon van Gera, de Benjaminiet, een man, die links was…

Het is het bekende patroon in ‘Richteren’: Israël vergeet haar God die hen dan onder vreemde heerschappij brengt. In hun nood roepen ze ten slotte de naam van hun GOD aan, die hen dan een verlosser geeft. Dat is ook profetisch: wanneer het volk van Israël geen andere uitweg meer zal zien, zal men de naam van JAHWEH aanroepen die hen dan de Verlosser zal zenden.

Ehud is een type van de Messias. Zijn naam is verwant aan het Hebreeuwse woord ‘echad’ dat ‘één’ betekent. Het verwijst naar die ene Naam die onder de hemel gegeven is ter verlossing. Ehud was een Benjaminiet, wat ‘zoon van de rechterhand’ betekent. Maar wonderlijk genoeg, was hij links. Letterlijk staat er: zijn rechterhand was gesloten. Kennelijk gehandicapt. Dat is een belangrijk gegeven in deze geschiedenis want Ehud beslecht de strijd met de linkerhand. Links spreekt van vernedering en achterstelling, rechts altijd van voorrang en eer. Israëls Verlosser brengt via vernedering de verlossing tot stand. En zo doet hij zijn komaf én bestemming eer aan: de Zoon van de rechterhand!

Delen: