GoedBericht.nl logo
English Blog

Hebreeën 11:11 – neerwerping van zaad

22-06-2017 - Geplaatst door Andre Piet

In geloof ontving ook Sara vermogen tot neerwerping van zaad en voorbij de periode van volwassenheid bracht zij voort, omdat zij Hem betrouwbaar achtte die belooft.

Voor vertalers is dit bijbelvers lastig weer te geven. Maar de hoofdlijn is duidelijk. Sara was een onvruchtbare vrouw en bovendien ‘de overgang’ reeds lang gepasseerd. Ze was negentig jaar oud toen ze moeder werd. Dat wordt hier “neerwerping van zaad” genoemd. Zaad duidt op nageslacht en neerwerping op geboorte. In onze taal gebruiken we het woord ‘werpen’ alleen in verband met dieren die hun jongen ter wereld brengen.

Het is boeiend dat het Griekse woord voor ‘neerwerping’ (=katabolé) vooral bekend is in de uitdrukking ‘de neerwerping der wereld’. Meestal weergegeven met ‘de grondlegging der wereld’. Hebreeën 11:11 werpt een bijzonder licht op die uitdrukking! Want als de “neerwerping van zaad” duidt op de geboorte van nageslacht, zou “de neerwerping der wereld” dan niet eveneens verwijzen naar de geboorte van de wereld?

Hoe dat ook zij, Sara werd moeder. Ze wist dat haar lichaam en dat van Abraham ‘verstorven’ was. Van zichzelf hoefden ze dus niets te verwachten. Des te beter! Want Hij die belooft is betrouwbaar. Hij verwekt leven uit de dood!

Delen: