GoedBericht.nl logo
English Blog

Richteren 11:3 – Jefta in het land Tow

25-06-2017 - Geplaatst door Andre Piet

En Jefta rende weg van het aangezicht van zijn broeders en hij woonde in het land Tow waar ledige mannen zich verzamelden tot Jefta en er op uittrokken met hem.

Jefta werd door zijn (half)broeders verstoten omdat hij de zoon van een hoer was. Zij wilden daarom niet dat hij in de erfenis zou delen. Een soortgelijk lot als ook Jozef trof. Jefta vluchtte en rondom hem verzamelde zich een groep “ledige” mannen. Wat weer doet denken aan het gezelschap rond David in Adullam toen die op de vlucht was voor Saul.

Jefta in het land Tow is een plaatje van Christus in de tegenwoordige tijd. Door zijn broeders (Israël) wordt Hij niet erkend als Zoon. Nou ja, totdat ze in de benauwdheid alsnog naar Hem zullen vragen en Hij zich aan hun hoofd zal stellen. Maar nu verblijft Hij ergens in den vreemde, in de verborgenheid. En zoals de groep rond Jefta “ledig” was, zo geldt dat ook voor gezelschap dat nu rond Christus wordt verzameld. Van zichzelf hebben ze niets. Ze zijn leeg. Maar dat is geen punt. Want de ware Jefta vult en vervult! Waar Hij verblijft, daar is het Tow – goed!

Delen: