GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 7:25 – God zij dank!

04-07-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Ik, diep ongelukkig mens, wie zal mij uitredden uit het lichaam van deze dood? Maar aan de God zij dank, door Jezus Christus, onze Heer!

Romeinen 7 is een hartverscheurend verslag van iemand die zich “onder de wet” stelt. De wet leerde hem: “gij zult niet begeren…” en hoe meer hij dat probeerde, des te gefrustreerder hij werd. Het is een wetmatigheid: de wet (lees: verbieden) is de prikkel der zonde. De ‘ik’ die Paulus beschrijft in Romeinen 7 werd doodongelukkig door deze innerlijke strijd. Hij wilde de wet Gods doen, maar tegelijkertijd werd zijn vlees geprikkeld het tegenovergestelde te doen. Vele christenen, maar onbekend met het Evangelie, denken dat dit ‘het normale christelijke leven’ is.

Echter niet Romeinen 7, maar Romeinen 8 beschrijft het leven op het niveau van het Evangelie. Niet langer tobben over het eigen onvermogen, maar roemen in wat GOD wél vermag! Dan verstomt onze klacht en maakt het plaats voor dankbaarheid. Dan worden we ons bewust dat we zijn één gemaakt met de levende, opgewekte Jezus Christus. Om te “wandelen in nieuwheid van leven”! Waar we niet meer rekenen met zonde en daar dus ook niet (hopeloos) tegen strijden. Dan LEVEN we voor GOD – vrij en blij!

Delen: