GoedBericht.nl logo
English Blog

2Koningen 2:24 – 2 berinnen en 42 kinderen

05-07-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Toen kwamen er twee berinnen uit het woud en verscheurden tweeenveertig van die kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel…

In 2Koningen 2 wordt verhaald hoe de profeet Elia op een weg dwars door de Jordaan, ten hemel voer. Zijn mantel liet hij achter bij Elisa. Als Elisa dan op weg naar Betel, in aanraking komt met een groep jongens uit de stad, bespotten zij hem met: ‘kaalkop, ga op’! Kennelijk zinspelen ze op het wonder dat Elia was overkomen. Elisa neemt de bespotting hoog op en vervloekt hen. Twee berinnen komen tevoorschijn en ‘verscheurden’ 42 van die kinderen. Of ‘verscheurden’ (lett. spleten) ze de kinderen als groep?

Wat ons vooral niet mag ontgaan is dat ook deze geschiedenis onmiskenbare profetische hints bevat. Want de stad Betel (betekent: huis Gods) is een type van Jeruzalem. Het boek ‘Openbaring’ beschrijft hoe in de toekomst twee wilde Beesten (!) de stad, waar Christus werd gekruisigd, zullen vertreden. Tweeenveertig maanden lang…

Na deze gebeurtenis ging Elisa naar de berg Karmel, dat herinnert aan GODS openlijke manifestatie: JAHWEH is GOD (1Koningen 18)! Dat was trouwens na, jawel, 42 maanden droogte. Geweldig hoe in zulke geschiedenissen pure profetie ligt besloten! Altijd weer verwijzend naar “de Man Gods”.

Delen: