GoedBericht.nl logo
English Blog

2Korinthe 9:14 – overtreffende genade van God

06-07-2017 - Geplaatst door Andre Piet

…vanwege de overtreffende genade van God op jullie [rustend]. Dank aan God, voor zijn onuitsprekelijk geschenk!

Paulus had geschreven over de inzameling die hij hield voor de arme gelovigen in Jeruzalem. Het zou vooral een demonstratie van ongedwongen vrijgevigheid zijn. Als uiting van “de overtreffende genade van GOD” die zijn lezers kenden.  Dat was immers de inhoud van Paulus’ boodschap: GODS onuitsprekelijke geschenk! Dat is geen vrome overdrijving maar beschrijft precies wat het is.

Paulus noemt GODS genade “overtreffend” en “onuitsprekelijk” omdat het alle grenzen overschrijdt en niemand uitsluit. “Want de genade GODS is reddend verschenen aan alle mensen“, schreef hij aan Titus (2:11). En Paulus zwoegde en streed om aan iedereen bekend te maken dat “de levende GOD een Redder is van alle mensen” (1Tim.4:10)! De christelijke orthodoxie heeft er van gemaakt: een Redder van alle gelovigen. Daarmee echter bewijzend dat men de boodschap van GODS genade juist niet gelooft. Het drama van de kerkgeschiedenis is dat men Paulus’ boodschap heeft gereduceerd tot ‘acceptabele proporties’.

“Want allen zondigden, en komen tekort van Gods heerlijkheid en worden om niet gerechtvaardigd, in de genade van Hem…” (Rom.3:22,23). Dát is de overtreffende genade van GOD en onuitsprekelijk!

 

Delen: