GoedBericht.nl logo
English Blog

Job 40:10 – dinosaurus

07-07-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Aanschouw, alsjeblieft, de behemoth die Ik gemaakt hebt…

God vraagt aan Job te kijken naar een gigant van een dier. “Hij spant zijn staart als een ceder”… “zijn beenderen zijn buizen van koper”… “hij is de eerste van God werken”. Moderne vertalingen opperen (bij gebrek aan beter) dat het zou gaan om een nijlpaard of olifant. Maar deze opties gaan beslist niet op. Al was het maar omdat beide dieren een betrekkelijk kleine staart hebben.

We moeten ons realiseren dat Job leefde in een tijd, niet al te lang na de zondvloed. Totaal andere leefomstandigheden. De mens bereikte nog een leeftijd van honderden jaren. Het dier waar Jobs aandacht voor gevraagd wordt, doet veel meer denken aan een dinosaurus-achtige verschijning. Kolossen zoals we die tegenwoordig zelfs bij benadering niet meer kennen. Alleen gevonden skeletten getuigen dat ze daadwerkelijk hebben geleefd.

Probeert u zich voor te stellen hoe enorm imposant het voor de toenmalige mensheid moet zijn geweest te midden van zullen ‘geweldige reptielen’ (=dinosaurussen) te leven. Heel wat overleveringen en gevonden afbeeldingen herinneren aan een tijd dat de mensheid leefde met zulke dieren. En dan te bedenken dat ook deze reuzen slechts schepseltjes waren van de grote Creator!

Delen: