GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 11:26 – de dood van de Héér

18-12-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Want zo vaak als jullie dit brood zouden eten en de drinkbeker zouden drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer, totdat Hij zou komen.

Paulus zet in dit gedeelte van de brief enkele misstanden recht die er waren in de ekklesia te Korinthe. Bij hun onderlinge maaltijden was de één hongerig terwijl de ander ‘onder invloed’ aanzat. Wat een onwaardige vertoning! Paulus zet uiteen hoe dit anders zou kunnen en schrijft over de symboliek van brood en drinkbeker. Niet als een ritueel (want die spelen in de ekklesia geen rol) maar als maaltijdviering met een diepe geestelijke betekenis.

Zowel het brood als de drinkbeker zijn emblemen van “de dood van de Héér”. Met de nadruk op Heer, die de dood overwon. Want Heer is de titel die aan Jezus werd toegekend in zijn opstanding uit de doden (Hand.2:36; Rom.14:9). Het brood spreekt dan ook van de eenheid die we in de opgewekte Christus tezamen vormen.

Een beker spreekt, zoals altijd, van triomf. En de wijn waarmee ze is gevuld, getuigt van het geestrijke dat uit de (graf)kelder tevoorschijn komt. De steen is weggerold, het graf is definitief leeg! En wij heffen de beker en zeggen: L’chaiem! Op het Leven!

Delen: