GoedBericht.nl logo
English Blog

Hebreeën 4:12 – tot verdeling van ziel en geest

07-09-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Want het woord van God is levend en effectief en scherper dan ieder tweesnijdend zwaard en doordringend tot verdeling van ziel en geest…

Het woord van GOD kenmerkt zich door typisch Goddelijke eigenschappen. Zoals je van dat woord ook mag verwachten. Het is per definitie “levend en effectief”. Tegenover mensenwoord dat aan bederf onderhevig is en te vaak geen doel treft.

Het woord van GOD is echter ook scherp. Zelfs scherper dan een zwaard met twee snijkanten. Boven en onder. Hemels en aards. Voor de wezenlijke, diepgaande vragen en behoeften schiet mensenwoord hopeloos te kort. Daar hebben we woord voor nodig dat kan doordringen, onder de oppervlakte, tot aan de kern. Slechts het vlijmscherpe woord van de ene Schepper is daartoe in staat.

Mensen verwarren ‘ziel’ en ‘geest’ voortdurend. De Schrift niet. Het ‘zielse’ (Gr. psyche) is wat de mens deelt met het dier: de zintuigen, gevoel en sensaties. Het is het terrein van psychologen. Geest daarentegen heeft te maken met denkvermogen. Met waarheidsvinding en de capaciteit te zoeken naar de zin en het doel van het bestaan. Een antenne voor GOD. Het woord van GOD fileert ‘zielse’ motieven van geestelijke overwegingen. Geslepen, scherpzinnig, doeltreffend en geestig.

Delen: