GoedBericht.nl logo
English Blog

Marcus 6:4 – een profeet in zijn vaderstad

26-09-2017 - Geplaatst door Andre Piet

En Jezus zei tot hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis.

Van Jezus’ verwanten kennen we uiteraard zijn moeder en (wettige) vader. Verder worden vier (half-)broers van hem met hun namen genoemd en moet Jezus ook minimaal twee zussen hebben gehad (Mar.6:3). In Johannes 7:5 wordt vermeld dat ook zijn broers niet in hem geloofden. Later, na Jezus’ opstanding veranderde dat, want zijn oudste broer Jakobus zou in de ekklesia van Jeruzalem een prominente rol gaan spelen (Gal.1:19).

Miskenning ondervond Jezus niet alleen bij zijn vroegere huisgenoten en verwanten. Ook in zijn vaderstad Nazareth ondervond hij dit. Daar was hij grootgebracht en iedereen kende hem… “naar het vlees”. En precies daar zat ‘m ook de hindernis. Naar de inhoud van wat hij zei, luisterde men niet. Waarom zou men ook? Ze ‘wisten’ toch al wie hij was… Dat maakte hen doof voor zijn boodschap. Jezus’ woorden waren krachtig en onweerlegbaar. Daarom sprak hij met autoriteit (Mat.7:29). Maar in Nazareth hoorde men slechts arrogantie.

Wie bevooroordeeld is, staart zich blind op afkomst, uiterlijk en vermeend weten. Maar wie onbevangen luistert naar de woorden Gods ontvangt “geest en leven” (Joh.6:63)!

Delen: