GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:25 – de waarheid van de God

16-11-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Zij vervangen de waarheid van de God in de leugen en zij worden eerbiedig vereerd en dienen het schepsel naast de Schepper, die is gezegend tot in de aeonen. Amen!

Romeinen 1 vanaf vers 18 beschrijft de wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. De waarheid namelijk van de ene GOD. De wereld is wel religieus maar “de waarheid van de God” heeft men vervangen in de leugen. Hoe dan? Door het schepsel naast de Schepper te vereren. Dan neemt God een plaats in naast andere goden. Met als gevolg dat men God niet meer “als GOD” kent (1:21).  Want alleen één God kan werkelijk GOD zijn. Twee of meer goden moeten hun plaats en heerlijkheid per definitie delen. Dat is een beperking. Want wat de ene god voornemens is, zou de andere kunnen dwarsbomen. Kortom: of er is één God of er is géén GOD.

“De waarheid van de God” is dat er één God is. Die daarom werkelijk GOD is. Wiens macht niet afgegrensd wordt door een andere godheid. Als er één God is, dan komt alles bij Hem vandaan. Dan beschikt Hij ook alles. En dan kan niets Hem weerhouden om met alles zijn doel te bereiken!

Delen: