GoedBericht.nl logo
English Blog

Prediker 1:12 – wie was ‘de Prediker’?

15-11-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Ik, Prediker, was koning over Israël te Jeruzalem…

Nergens in het boek ‘Prediker’ noemt de schrijver zijn naam. Uit het begin van het boek weten we dat hij een “zoon van David” was en bovenstaand vers vermeldt daarbij dat hij, evenals David, in Jeruzalem koning over Israël was. Slechts één kandidaat komt daar voor in aanmerking omdat van alle koningen uit Davids huis, alleen Salomo geregeerd heeft over Israël. Want na hem splitsten  de tien stammen van Israël zich af, zodat aan het koningshuis van David daarna, slechts de twee stammen van Juda en Benjamin overbleven.

Het kan dus niet missen dat Salomo de schrijver is van het boek ‘Prediker’. En dat hoeft niet te verbazen. Niemand in de wereldgeschiedenis heeft zo’n reputatie opgebouwd vanwege zijn wijsheid als Salomo. Vanuit heel de wereld kwamen delegaties hoogwaardigheidsbekleders om van zijn wijsheid te vernemen.

Salomo is een type van de zoon van David. Die straks ook daadwerkelijk zal regeren vanuit Jeruzalem over heel Israël. En alle volkeren zullen in de leer gaan bij hem en optrekken naar “de stad van de grote koning”. “Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede…”. Sjaloom alom. “Méér dan Salomo…”.

Delen: