GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:9 – bezit en bezit is twee

18-11-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Maar indien iemand de geest van Christus niet heeft, dan is deze niet van hem.

Het lijkt wat vreemd dat Paulus hier spreekt van iemand die “niet van hem (=Christus)” is. Want leert Paulus op andere plaatsen niet dat de prijs voor iedereen is betaald (1Tim.2:6). En dat Jezus Christus daarom Heer is van alle mensen (Rom.10:12; 14:9)? Dat betekent dan toch dat iedereen hem toebehoort? En dat Hij rechtmatig eigenaar is van elk mens?

Het bovenstaande is zonder twijfel waar. Toch is er onderscheid tussen eigendom en eigendom. Jezus Christus heeft een recht verworven op elk mens. Gekocht en betaald. Maar in de praktijk krijgt dit pas betekenis wanneer dit ook daadwerkelijk wordt erkend. Het is het verschil tussen bezit de jure en de facto. Als ik een huis heb gekocht dan is dat mijn eigendom de jure. Maar pas wanneer ik de sleutels overhandigd krijg, wordt het mijn bezit de facto.

Gelovigen zijn mensen die de facto ook van Christus zijn. Ze erkennen hem als Heer en door zijn geest woont hij daarom in hen. Maar het moment komt dat ook alle overigen tot erkenning zullen komen, wiens eigendom zij zijn. Dan zijn ook voor hen de sleutels overhandigd.

Delen: