GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 22:22 – U hebt mij geantwoord!

18-04-2017 - Geplaatst door Andre Piet

U hebt mij geantwoord!

Psalm 22 is van David maar spreekt van de Zóón van David, de Messias. De psalm valt uiteen in twee delen. Het eerste deel gaat over het lijden dat over hem kwam, de verlatenheid, de smaad van zijn volk, de ondraaglijke pijnen en de dorst. Telkens klinkt de aangrijpende roep naar God. Waar is Hij?

We weten uit de evangeliën dat Jezus vlak voor zijn sterven geroepen en gebeden heeft. In Gethsemane maar ook aan het kruis. Maar zonder dat een antwoord kwam (:3). De (lijdens)beker waarvan Jezus vroeg of die hem voorbij mocht gaan, heeft hij tot de laatste druppel moeten leegdrinken.

Maar dezelfde psalm die aanvankelijk spreekt van géén antwoord, getuigt later triomfantelijk van wél een antwoord. Vers 22c is het grote moment van ommekeer in de psalm. GOD heeft geantwoord – op de derde dag na Jezus’ sterven. Toen de steen voor het graf werd afgewenteld en de Eersteling uit de doden verrees. Dat feit maakt alles anders. Als een steen die in de vijver wordt geworpen, ontstaan steeds wijdere kringen. Eerst een gemeente (:23), dan het ganse nageslacht van Jakob (:23) en uiteindelijk alle einden der aarde (:27) zullen erkennen: hij heeft het volbracht (:31)!

Delen: