GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:14 – eerst Adam, daarna Eva

20-04-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Want eerst werd Adam geformeerd, daarna Eva. En Adam werd niet misleid maar de vrouw…

Wat Paulus in deze verzen schrijft over de rol van mannen en vrouwen sluit niet bepaald aan bij ons ‘modern westers levensgevoel’. Dat lijkt me een understatement. Vrouwen zouden zich, aldus Paulus, rustig, onderschikkend, laten leren, en niet de man de les lezen.

Paulus’ motiveert deze instructie met twee historische feiten vanuit het boek Genesis. De eerste is dat de man vanaf het begin al voorop ging. Eerst was Adam er, daarna Eva. En zij werd ook geschapen om Adam. Deze volgorde bij de schepping blijkt voor Paulus een rangorde te zijn. Het is mannelijk om voor(op) te gaan, leiding te geven en vrouwelijk om te volgen. Niet alleen bij het dansen. Man en vrouw zijn zo geformeerd.

Als tweede motief verwijst Paulus naar de eerste overtreding. De vrouw werd misleid doordat ze zich door haar gevoelens liet meeslepen. Adam volgde háár, in plaats van andersom. Niettemin bleef Adam aansprakelijk. Daarom heet het ook: “allen sterven in Adam”, niet in Eva. Want de man is het hoofd. Ook al zijn we van zulke inzichten vervreemd geraakt, de waarheid trotseert de waan van de dag.

Delen: