GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:3 – van dood naar Leven!

16-04-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Want voor alle dingen heb ik jullie overgegeven (…) Christus stierf, (…) en Hij werd begraven en op de derde dage opgewekt…

Het ABC van het Evangelie, zoals Paulus dat predikte, begint met bovenstaande feiten. Essentieel in elk van deze drie feiten is dat Christus dood was. Zou de leer van ‘de onsterfelijke ziel’ waar zijn, dan is Christus nooit echt gestorven maar heeft hij alleen zijn lichaam afgelegd. Zelf leefde hij dan voort in een andere hoedanigheid. Dan is ook niet Christus, maar alleen zijn omhulsel begraven. En niet Christus maar alleen een ‘stoffelijk overschot’ werd opgewekt.

Alle religies prediken op de één of andere wijze dat de doden voortleven. Door reïncarnatie of als onsterfelijke ziel. Daarmee wordt de dood ontkend. Het Evangelie staat daar haaks op. Want dood is het tegenovergestelde van leven. Christus stierf echt en was (hartstikke) dood. En zou GOD hem niet hebben opgewekt, dan was hij nu nog steeds dood. Zou dood niet echt dood zijn, dan betekent de opstanding van Christus wezenlijk niets.

De opstanding van Christus ontleent haar betekenis aan haar contrast met de realiteit van de dood. Op de derde dag maakte GOD een dode Jezus levend! Eens voor altijd!

Delen: