GoedBericht.nl logo
English Blog

Matteüs 25:1 – dán zal het Koninkrijk…

13-02-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Dan zal het Koninkrijk van de hemelen vergeleken worden met tien maagden die terwijl ze hun fakkels namen, uittrokken voor het tegemoet gaan van de bruidegom.

De gelijkenis van de tien dwaze en wijze maagden is niet zomaar een tijdloos verhaal om christenen te waarschuwen. Het staat in een hele specifieke context. In het voorgaande hoofdstuk (Matteüs 24 dus) had Jezus gesproken over het moment dat op het tempelplein in Jeruzalem een afgodsbeeld zou worden opgericht. Dat zal het uiterste moment zijn voor de dan levende Israëlieten, om te vluchten naar de woestijn.

En terwijl Jezus spreekt over zijn komst voor Israël en de tijd van het einde, zegt hij: “dan zal het Koninkrijk van de hemelen vergeleken worden met…”. Met ander woorden: de gelijkenis van de tien maagden wordt actueel in die tijd!

De tien maagden beelden “de dochters van Sion” uit die de Bruidegom, hun Messias tegemoet zullen gaan. Midden in de nacht. Dan zal het aankomen op voldoende licht van het profetisch woord om alert en waakzaam te zijn. Dat zal van levensbelang blijken om daadwerkelijk de bruiloft, het Koninkrijk van de Messias, binnen te gaan.
Alleen binnen die eindtijd-setting krijgt deze gelijkenis een concrete betekenis.

 

Delen: