GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:7 – vergeving van zonden?

05-04-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… in wie wij de vrijkoping hebben, door zijn bloed, de invrijheidstelling van de misstappen…

De gangbare vertalingen spreken in bovenstaand vers niet van invrijheidstelling maar van vergeving. Dat is jammer want vergeving geeft een veel te smal idee van het woord dat Paulus hier gebruikt (Gr. aphesis).  Eén van de eerste keren dat het woord in het NT gebruikt wordt, is in Lucas 4:19. Twee keer zelfs. We lezen daar over “aan gevangenen loslating te verkondigen en (…) om verbrokenen heen te zenden in vrijheid”. Dan gaat het niet alleen over vergeving van schuld. Nee, gevangenen of slaven worden in vrijheid gesteld!

Het bloed van Jezus Christus is als een betaalmiddel. Niet aan God, maar aan alles wat ons vasthield. Als Adamieten zijn we vanaf onze geboorte gevangenen in zonde en dood. Om te kunnen opstaan en de dood te overwinnen moest Christus eerst sterven. Zijn bloed was de prijs die hij betaalde om nieuw leven aan het licht te brengen.

Onze vrijkoping is zoveel meer dan alleen vergeving. Niet slechts ons verleden met al z’n misstappen, wordt ons niet meer aangerekend. Wij hebben (tegenwoordige tijd!) de vrijkoping zodat we nu al mogen “wandelen in nieuwheid van leven”!

Delen: