GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:3 – Christus stierf voor onze zonden

04-04-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus stierf voor onze zonden, naar de Schriften…

In deze verzen zet Paulus het ABC van het evangelie uiteen zoals hij dat aan de Korinthiërs had doorgegeven. Voor alles was dit wat hij hen had verteld. Dat Christus stierf door onze zonden, dat is vanzelfsprekend. Het waren onze zonden die hem aan het kruis brachten. Maar Paulus onderwees dat Christus stierf voor onze zonden. Wat betekent dat?

Van oudsher wordt dit ingevuld in termen als: Christus stierf tot betaling van onze zonden. Of: Christus stierf als Gods straf op onze zonden. Altijd met als achterliggende gedachte dat Christus’ sterven een genoegdoening aan God zou zijn voor onze zonden. Maar hoe verbreid deze gedachte ook is, aan de Schrift is ze totaal vreemd.

Christus stierf om ons vrij te kopen van de zonden (Ef.1:6). Zijn dood was een losprijs. Door te sterven betaalde hij niet de prijs aan Gód, maar aan degene die ons gevangen hield en “de macht van de dood heeft”. Zijn sterven was de prijs die hij betaalde om te kunnen opstaan en nieuw leven aan het licht te brengen. Vrij van zonden!

Delen: