GoedBericht.nl logo
English Blog

Hebreeën 9:22 – zonder bloedstorting geen vergeving

28-03-2017 - Geplaatst door Andre Piet

En nagenoeg alles wordt volgens de wet in bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.

Bovenstaand vers wordt gewoonlijk opgevat vanuit het idee dat God niet zomaar kan vergeven. Eerst zou Hij plaatsvervangend bloed moeten zien. Wat er op neerkomt dat er helemaal niets wordt kwijtgescholden. Het is alleen een ander die betaalt. Maar dat is geen kwijtschelding.

Deze opvatting is een omdraaiing van de Bijbelse betekenis van bloedstorting. Wanneer in de offerdienst een gaaf dier wordt geslacht, is dat zonde. Inderdaad, het moest omdat het profetisch verwijst naar het vergieten van Jezus Christus’ bloed. Het kruis is de grootste misdaad ooit in de geschiedenis. En God rekende het de wereld niet toe. Hij vergaf zijn vijanden. “Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen”. Zonder de bloedstorting van Golgotha, kennen we Gods vergeving niet.

De bloedstorting is ook niet het offer. De bloedstorting gaat vooraf aan het offer. Pas als het geslachte dier op het altaar komt en in rook oprijst, is er sprake van een offer. Dat spreekt van Christus’ verrijzenis uit het graf. Dát is de lieflijke reuk voor God na de slachting van Golgotha.

Delen: