GoedBericht.nl logo
English Blog

Matteüs 10:28 – wie zou men vrezen?

28-05-2017 - Geplaatst door Andre Piet

En vreest hen niet die het lichaam doden maar niet de ziel kunnen doden. Vreest echter veeleer degene die en ziel en lichaam verloren kan ombrengen in (de hel) het dal van Hinnom.

In de Bijbel is de ziel (Grieks: psuche) de zetel van perceptie en emoties. Ons woord ‘psyche’ is er van afgeleid. Wie dood is, beleeft niets. Bezien vanuit de beleving van wie sterft, vinden sterven en opstanding binnen een fractie van één seconde plaats. Men sterft… en men slaat de ogen weer op. Ongeacht of daar op aarde misschien duizenden jaren tussen liggen. Want waar de dood intreedt, staat de tijd stil.

Beulen kunnen het lichaam doden. Meer niet. Want de gelovige martelaar slaat direct na zijn sterven zijn ogen op in de vreugde van de opstanding om het koninkrijk van de Messias mee te maken!

Bevreesd zou men zijn voor Hem die straks in het beloofde koninkrijk mensen zal ombrengen in het dal van Hinnom. Zij worden afgesneden van de vreugde waarnaar was uitgezien. GOD beschikt de totale mens, lichaam en ziel. Hij is in staat verloren te doen gaan. Zoals Hij ook in staat is te redden! Hij is ontzagwekkend!

Delen: