GoedBericht.nl logo
English Blog

Matteüs 10:23 – zal of zou?

26-05-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… want, amen! Ik zeg tot jullie, jullie zouden absoluut niet de steden van Israël tot een einde brengen, voordat de zoon van de mens zou komen.

Jezus zendt zijn discipelen uit om het Evangelie van het Koninkrijk aan Israël te prediken. Hij lijkt daarbij te zeggen dat hun missie nog niet voltooid zal wezen wanneer de Messias zal komen. Dat is althans de strekking in de meeste gangbare vertalingen. Dat is erg jammer, want het suggereert dat Jezus’ zich zou hebben vergist. Velen hebben dat ook geconcludeerd.

Wat men over het hoofd ziet, is dat Jezus hier twee keer de ‘aanvoegende wijs’ gebruikt. Daarmee wordt bedoeld dat de spreker een handeling als mogelijk beschouwt. De discipelen zouden de steden van Israël niet hebben volbracht voordat de Zoon van de mens zou komen. Jezus drukt zich resoluut uit, maar ook voorzichtig.

De apostelen hadden de taak om Israël met het Evangelie tot bekering te brengen. En als Israël tot bekering zou komen, dan hield dat ook de komst van de Messias in (Hand.3:19-21). Maar Jezus belooft niet dat dit zal gebeuren. Het zou kunnen gebeuren. Kortom, niet Jezus, maar bijbelvertalers hebben ons hier op een verkeerd been gezet.

Delen: