GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:11 – beveel en leer dit

03-06-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… voor dit zwoegen wij en strijden wij, omdat we hebben gehoopt op de levende God, die een Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen. Beveel en leer dit.

In zijn brieven aan Titus en Timotheüs hamert Paulus voortdurend op de waarde van “de gezonde leer”. Correct onderwijs is van levensbelang. Paulus waarschuwde Timotheüs, dat de tijd zou komen dat men de gezonde leer niet meer zou verdragen (2Tim.4:3). Om te weten wat “gezonde leer” is moeten we daarom niet bij mensen te rade gaan. Of bij wat orthodox heet of algemeen geaccepteerd is. “Gezonde leer” is waarvan Paulus zegt: “beveel en leer dit”. Gebiedende wijs en specifiek.

Paulus heeft altijd en overal gezwoegd om de hoop bekend te maken dat “de levende GOD een Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen”. Het is een solide hoop omdat ze is gevestigd op wie GOD is en op wat Hij doet. Het is een mededeling. Paulus werd er in zijn dagen om bestreden. En al vroeg in de kerkgeschiedenis werd deze hoop zelfs tot ketterij verklaard. Tot op vandaag wordt dit “goede bericht” daarom zelden vernomen. Het is vergeten en verguisd. Maar… zegt het voort! Want “beveel en leer dit!”

Delen: