GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 14:23 – onkundigen en ongelovigen

15-06-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… en er komen onkundigen of ongelovigen binnen…

Het is een boeiend onderscheid dat Paulus in dit en volgend vers maakt. Enerzijds is er sprake van ongelovigen en anderzijds van onkundigen. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor ‘onkundige’ is ‘idiotes’ en duidt op ‘onervaren’ of ‘onontwikkeld’ zijn op een bepaald gebied. Daaruit is ons woord ‘idioot’ voortgekomen.

Een onkundige is geen ongelovige. Een ongelovige is iemand die het evangelie heeft gehoord en afgewezen. Zoals je alleen een gelovige kunt zijn, als je eerst het Woord hoort, zo kun  je ook alleen een ongelovige zijn, als je eerst het Woord hebt gehoord.

Verreweg de meesten die door kerkgangers ongelovigen worden genoemd, zijn in werkelijkheid onkundigen. Een onkundige is iemand die niet eerder het Evangelie heeft gehoord en daar dus onwetend over is. Bijna iedereen in de Westerse wereld heeft wel een kerkklok horen luiden. Maar wie van hen weet waar de klepel hangt? Hoevelen onder hen hebben ooit gehoord dat Jezus Christus hun Redder is? En de christelijke kerken die geacht worden het hen te vertellen, zijn gewoonlijk de meest verklaarde tegenstanders van dit getuigenis. Kortom, wie zijn in het licht van de Schrift de onkundigen en ongelovigen?

Delen: