GoedBericht.nl logo
English Blog

Genesis 38:9 – onanie?

13-12-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Maar Onan wist, dat het nakroost hem niet zou toebehoren, daarom, zo vaak hij tot de vrouw van zijn broeder kwam, verspilde hij het zaad op de grond, om aan zijn broeder geen nakroost te geven. (NBG51)

Onans broer was kinderloos overleden. Naar de gewoonte in die dagen (het zwagerhuwelijk) ontfermde Onan zich over de vrouw van zijn overleden broer en trouwde met haar. Zou er een kind uit dit huwelijk voortkomen, dan werd dat als kind van de overleden broer gerekend. Maar omdat Onan dat niet wilde, verspilde hij zijn zaad, iedere keer wanneer hij gemeenschap met haar had.

Wat Onan deed was kwaad in Gods ogen (:10). Echter niet omdat hij aan anti-conceptie deed (‘voor het zingen de kerk uit’). Evenmin omdat hij aan masturbatie deed. Hoewel in onze taal, zijn naam daaraan is gekoppeld (‘onanie’). Maar dat is preutse onzin. Wat Onan deed was fout omdat hij nakroost aan zijn overleden broer weigerde te geven. Een totaal ander verhaal dus.

Preutsheid is de Schrift vreemd. Dat is logisch, want niemand anders dan God zelf ontwierp de seks en de voortplanting. ‘Vrome’ en moralistische mensen zouden het liefst bepaalde zaken hebben toegedekt. Maar de Schrift spreekt er onverbloemd over.

Delen: