GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 2:16 – dit is…

05-06-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Maar dit is wat uitgesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitgieten van mijn geest…

Wanneer Petrus het woord neemt op de Pinksterdag begint hij met het een lang citaat uit Joël 2. Als we dat hoofdstuk opslaan in de Bijbel, dan blijkt dat Joël profeteert over Israëls nationale bekering en de uitstorting van Gods geest op dat volk. Overduidelijk een nog toekomstige gebeurtenis.

Maar…  als Joël over een nog steeds toekomstig gebeurtenis spreekt, hoe kan Petrus dan zeggen “dit is wat uitgesproken is door de profeet Joël”? Zegt hij daarmee niet dat Joël sprak van de Pinksterdag? Nee, beslist niet! Petrus verwijst met “dit is…” niet terug naar het talenwonder maar vooruit naar “wat uitgesproken is door de profeet Joël”.  De Griekse woordvormen (onzijdig en enkelvoud) maken dat ook duidelijk.

Petrus neemt zijn toehoorders mee naar de profeet Joël om te laten zien dat wanneer in de toekomst de geest Gods uitgestort zal worden op heel Israël, daar een bekering aan vooraf zal gaan en men de naam van de Heer zal aanroepen. Maar dan zal Israël eerst moet weten wie God tot Heer en Christus heeft gemaakt…

Delen: