GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 12:18 – God plaatst leden in het lichaam

07-06-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Nu echter plaatste God de leden, een ieder van hen, in het lichaam zoals Hij wilde.

Paulus onderwijst dat gelovigen leden van één lichaam vormen. Leden is in het Nederlands een anagram van delen. En dat drukt precies wat leden zijn: delen van één geheel. Dat geheel, de ekklesia, is geen organisatie van mensen – nee, het is een organisme van God. Overal waar gelovigen vergaderd zijn rond Christus als Hoofd, daar is Gods ekklesia.

Gelovigen vormen een onverbrekelijke eenheid. Die eenheid wordt niet gemaakt, die is er. God zelf heeft elk lid een plaats in het lichaam toebedeeld zodat de één de ander nodig heeft en de ander de één. Dat zijn geen ‘baantjes in de kerk’ maar een organisch functioneren in het samenzijn rondom het Woord. Met een verscheidenheid aan genadegaven; bij de één werkt Gods genade zus en bij de ander zo uit.

De essentie is dat God het zo plaatst dat ieder een functie heeft en dat niemand gemist kan worden. Gelovigen staan niet op zichzelf als los zand, maar horen bij elkaar. Daarom zoeken ze elkaar ook op om elk-ander op te bouwen en samen de vreugde te delen van Gods woord. Want leden delen…

Delen: