GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:2 – de woorden van God toevertrouwd

16-08-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Wat dan is het voorrecht van de Jood of wat is het nut van de besnijdenis? Veel, in elk opzicht. Want eerst inderdaad dat aan hen de woorden van God werden toevertrouwd.

In het voorgaande had Paulus betoogd dat het ware Jood-zijn en de ware besnijdenis een zaak van het hart is. Dat roept de vraag op waarin het voorrecht van het Jood-zijn dan gelegen is. Of het nut van de besnijdenis. Heeft Paulus dat weggeredeneerd? Nee, integendeel zelfs. Want Jood-zijn en besnijdenis hebben volgens Paulus niet slechts een zeker nut in een enkel opzicht. Nee, het heeft veel nut in elk opzicht.

Later in hoofdstuk 9:4,5 zal Paulus Israëls voorrechten en zegeningen op een rijtje zetten. Hier beperkt hij zich tot het noemen van wat met stip zegen nummer één is. Aan de Joden werden exclusief de orakels van God toevertrouwd. Zo heeft God aan geen enkel volk gedaan (Ps.147:20). De Schriften zijn een Joodse aangelegenheid waar we als natiën inderdaad kennis van mogen nemen. Maar niet als iets wat we onszelf zouden toeëigenen.

Om deze heilige Schriften te verstaan hebben we een leermeester nodig. En daarin heeft God voorzien door de apostel Paulus. De “leermeester van de natiën” (1Tim.2:7).

Delen: