GoedBericht.nl logo
English Blog

Hebreeën 7:3 – lijkend op de Zoon van God

11-08-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, noch begin van dagen, noch einde van leven hebbende, maar gelijkend geworden is aan de Zoon van God, blijft hij priester tot in het doorlopende.

In het Jodendom is priesterschap afhankelijk van iemands afkomst. Bepalend is wie je ouders zijn. Je geslachtsregister moet aantonen dat je in aanmerking komt als cohen (priester). Maar bij Melchizedek lezen we daar niets van. Ook lezen we nergens van zijn sterven of aan wie zijn priesterschap zou zijn overgedragen.

Juist omdat de Schrift hierover zwijgt, lijkt Melchizedek in zijn priesterschap op de Zoon van God. Hij is niet de Zoon van God, zoals sommigen hebben geopperd, maar hij lijkt op hem. Want dat de Zoon van God priester is, is niet op grond van zijn afkomst of geslachtsregister. Onze Heer is immers afkomstig uit de stam van Juda, en dat is geen priesterstam (7:14). Daarom was Jezus op aarde en vóór zijn sterven ook geen priester.

Jezus is priester geworden, en wel op grond van zijn opstanding, “krachtens onvernietigbaar leven” (7:16). Zoals Melchizedeks priesterschap niet op een ander overging, zo geldt dat ook voor de Zoon van God. Hij sterft niet en daarom kan en zal hij aanblijven als priester!

Delen: