GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 5:29 – wie is meerder?

28-11-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Maar Petrus en de apostelen zeiden: men moet God meer opvolgen dan mensen.

In het Nieuwe Testament wordt ons vaak voorgehouden dat God de overheden in een positie boven ons gesteld heeft. En dat elke ziel zich daaraan zou onderschikken (Rom.13;1). Ongeacht of zo’n overheid goed voor haar onderdanen is of niet. Overheden zijn slechts verantwoording schuldig aan Hem die hen heeft aangesteld. En het is aan God om hen al of niet af te zetten en te vervangen.

Onderschikking aan de overheid betekent normaal gesproken dat je doet wat zij van je vraagt. Maar niet altijd kan dat. Petrus en de zijnen werd bevolen te zwijgen over de naam van Jezus. Daaraan konden zij geen gehoor geven. Wanneer de overheid b.v. mij zou vragen medemensen kwaad aan te doen of mijn geloof in God te verloochenen, dan is het duidelijk dat ik dat niet kan opvolgen. Daarmee misken ik niet dat zij boven mij staan. Ik geef daarmee slechts aan dat God hoger staat.

Onderschikking is een houding die we altijd kunnen innemen ten opzichte van de overheid boven ons. Zelfs als we een specifiek gebod of verbod van haar niet kunnen opvolgen. Dan nog erkennen we haar als gesteld door God.

Delen: