GoedBericht.nl logo
English Blog

Genesis 40:20 – Farao’s geboortedag

02-03-2017 - Geplaatst door Andre Piet

En het geschiedde op de derde dag, de geboortedag van Farao, dat hij een feestmaal maakte voor al zijn dienaren…

De twee oversten van Farao’s schenkers en bakkers waren bij Jozef in de gevangenis terecht gekomen. En Jozef was aangesteld om hen te bedienen. Op een nacht dromen beide mannen ieder een droom die grote indruk op hen maakt. Het is Jozef die hen de verborgen betekenis verklaart. Beide mannen zouden op de derde dag verhoogd worden.

Jozefs geschiedenis is van het begin tot het einde een perfect plaatje van de ware Jozef. Geliefd door de vader, gesteld tot eerstgeborene, miskend en verworpen door zijn broeders en incognito verdwenen in het buitenland. Om uiteindelijk een koninklijke redder der wereld te worden waarbij het huis van Jakob alsnog tot erkenning komt van de dood gewaande broer.

“De derde dag” is in de Schrift telkens weer een jubileumdag. Een dag van verhoging en feestmaal. Het is een type van het grote Millennium. Zoals de voorgaande dagen spreken van de tweeduizend jaar waarin Christus en de zijnen miskend buiten de maatschappij verblijven. Toch is het in ‘de bajes’ goed toeven, met deze Jozef als bedienaar en hoofd. Vooral wanneer Hij ons verborgenheden uitlegt!

Delen: