GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 4:8 – als koning heersen?

13-03-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Reeds zijn jullie oververzadigd. Reeds zijn jullie rijk. Zonder ons heersen jullie als koning. O, en zouden jullie als koningen heersen, dan zouden wij zeker samen met jullie als koning heersen!

Paulus vergelijkt in dit gedeelte zijn rol als apostel van Christus met die van de gelovigen te Korinthe. Zij waren gesetteld, Paulus  daarentegen verduurde vervolging. Zij waren in aanzien, Paulus werd veracht. Zij waren rijk en verzadigd, Paulus was als een voetveeg en leed een zwervend leven.

De Korinthiërs wilden graag als koningen heersen en waren erg gesteld op invloed. Paulus zegt: was het die tijd alvast maar om als koningen te heersen, want dan zou ik samen met jullie in die heerschappij delen. De suggestie is: weten jullie dan niet Korinthiërs, dat die tijd straks gaat komen? Vandaag is het niet de tijd van heersen. We zouden ons als gasten opstellen. Zonder politieke ambities.

Heel de wereld, sterker nog, heel de schepping is ons toegezegd. Als gelovigen zijn we bestemd voor de troon. Maar dat is toekomstmuziek. Zolang deze aeon duurt, is het normaal om vervolgd of op z’n minst miskend te worden. Willen we nu voor Christus uitkomen, dan betekent dat delen in zijn positie als verworpene.

Delen: