GoedBericht.nl logo
English Blog

2Petrus 1:3 – goddelijk vermogen

14-03-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Zoals alles van zijn goddelijk vermogen, wat strekt tot leven en eerbiedigheid, aan ons geschonken is door het besef van Hem…

Onbegrensd vermogen staat degene die gelooft ter beschikking. Onbegrensd omdat “alles van zijn goddelijk vermogen” aan ons geschonken is, aldus Petrus. Niet willekeurig voor ieder doeleinde, maar met het oog op “leven en eerbiedigheid”. “Leven” staat tegenover de vergankelijkheid (verderf) die in de sfeer van begeerte in de wereld heerst (:4). Dat zijn verlangens en lusten die niets blijvends opleveren en daarom teleurstellen.

“Eerbiedigheid” heet in de meeste vertaling ‘godsvrucht’, hoewel het met vrucht niets van doen heeft. Het achterliggende Griekse woord (eusebia) betekent letterlijk: goede verering. Het woord staat voor de diepe eerbied die aan GOD toekomt. Hij is met niets en niemand te vergelijken en nooit tast Hij mis. Altijd bereikt Hij zijn doel! Want Hij is GOD!

Juist door het besef van wie Hij is, staat het volle pakket van goddelijk vermogen ons ter beschikking. Zodat we werkelijk kunnen léven en steeds meer van Hem ons leren eigen te maken. Dat is een leven van groei en progressie. Want er is nog zoveel te ontdekken van wat ons is geschonken en waar we nog geen benul van hebben!

Delen: