GoedBericht.nl logo
English Blog

Deuteronomium 18:15 – een profeet als mij

17-03-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Een profeet, uit uw midden, uit uw broeders, zoals mij, zal u JAHWEH, uw God, verwekken; naar hem zullen jullie horen…

Vlak voordat het volk het beloofde land intrekt voorzegt Mozes dat ooit een profeet zoals hijzelf, zal opstaan in Israël. Een profeet van zijn kaliber. Gezaghebbend. Mozes was de man van het oude verbond. Die andere profeet zal het nieuwe verbond markeren. De betekenis van Mozes’ naam (‘uit het water getrokken’) verwijst naar hoe hij werd gered uit het massagraf dat de Nijl vormde. Een type van hem die werd opgewekt uit de doden.

Toen Mozes als jongeman uitging tot zijn broeders, accepteerden zij hem niet. Mozes week uit naar het buitenland. Maar als hij veertig jaar later bij zijn volk terugkomt, dan accepteren zij hem wel en hij verlost hen uit de slavernij en brengt hen naar het beloofde land.

Precies zo zal het ook gaan met de Profeet die Mozes voorzegde. Eerst zouden zijn broeders hem niet erkennen. Hij zou vertrekken en zich verbergen in het buitenland. Dat is Christus’ positie vandaag. Maar uiteindelijk keert hij toch weer terug tot zijn volk. En dan zullen ze naar hem horen en hij zal hen verlossen! De ware Mozes.

Delen: